دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی پزشکی
خلاصه تجربیات

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

مقالات چاپ شده در نشریات

کتب

موضوعات تدریس تخصصی

ترمودینامیک-مکانیک سیالات-انتقال حرارت-دینامیک-مقاومت مصالح-طراحی اجزا-مکانیک محیط های پیوسته-مکانیک سیالات سیستم های بیولوژیک-مکانیک سیالات پیشرفته و سیستم های سیرکولاسیون حیاتی

طرح پژوهشی پایان یافته

پایان نامه های دفاع شده

فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی و پژوهشی

زمینه های تدریس

مکانیک و بیومکانیک

کامران حسنی

محل خدمت:   دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : دانشیار

^